Lélek
Frissítve: 2016.05.07.

A piszkos tizenkettő

Kik alkotják a Sötét Triádot? Azok, akik elvárják a csodálatot és a különleges bánásmódot (más néven a 1. narcisztikusak), azok, akik abszolút érzéketlenek és kegyetlenek másokkal szemben (más néven a 2. pszichopaták), és azok, akik aktívan manipulálnak másokat, akár szükség lenne rá, akár nem (más néven a 3. machiavellisták).

A sötét triád.

Mi lappang a felszín alatt azokban az emberekben, akik másokat kizárólag a saját hasznuk szerint ítélnek meg és ekként manipulálják is őket? A Sötét Triád / Sötét Hármas jellemvonásai egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a személyiségpszichológiában.

 

A kutatók szerint a Sötét Triád társadalmilag nem kívánatos viselkedésekkel terhes. Méghozzá halmozottan: beleéretve az agresszivitást, a szexuális megalkuvást és az első benyomás alapján való cselekvést, az impulzivitást. A közelmúltig a Sötét Hármas jellemvonásait csak hosszas és bonyolult mérési vizsgálatok által lehetett egyértelműen kimutatni.

 

A Peter Jonason és Gregory Webster által kifejlesztett "piszkos tizenkettő" skála azonban már egyszerű körülmények és feltételek mellett is lehetővé teszi a problémás tulajdonságok kimutatását – egy 12-es skála segítségével.

 

A Sötét Triád tudományos definíciója Jonason és Webster tanulmánya szerint meglehetősen riasztó: rövid távú, aktívan agresszív, kizsákmányoló stratégia jellemzi. Mindez köznapi értelemben azt jelenti, hogy akik ezen tulajdonságokkal bírnak, mindig és mindent megtesznek azért, hogy élethelyzeteikben és kapcsolataikban a saját érdekeiket érvényesítsék. Mások érdekeire és/vagy kárára egy csipetnyire sincsenek tekintettel.

 

A Sötét Triád minden egyes jellemvonása megnehezíti és megkeseríti azok életét, akikkel kapcsolatba kerülnek. A veszélyes tulajdonságok kombinációja pedig nemcsak káros lehet mások mentális egészségére, de akár életveszélyes is.

 

A Sötét Triád esszenciálisan magába sűríti a világ legriasztóbb viselkedésmintáit.

 

Ők azok, akik halmozzák a szexuális partnereiket, és ha érdekeik úgy kívánják, szexuálisan megalkuvók, szexuális szívességet tesznek…(leginkább a narcisztikusok).

 

Ha valaki útjukat keresztezi, agresszíven és manipulatívan reagálnak, amíg el nem takarodik, be nem hódol a másik, vagyis el nem érik azt, amit akarnak…(leginkább a machiavellisták).

 

Egy konfliktushelyzetben pedig tetteik következményeit egyáltalán nem mérlegelik, mert nem is képesek előre látni, hisz az azonnali érdekérvényesítés ösztöne hajtja őket…(leginkább a pszichopaták).

 

Egyes vizsgálatok szerint, bár a Sötét Triád önbecsülése nem magasabb és nem is alacsonyabb, mint a többieké, ám az önértékelésük és önbizalmuk korántsem stabil. Statisztikailag pedig úgy tűnik, a férfiak közül sokkal többen tagjai ennek a kétes értékű triádnak, mint a nők.

 

Jonason és Webster Piszkos tizenkettő skálája viszonylag gyorsan kimutatja, ki tartozik közéjük. Az alábbi kérdésekre nem igennel vagy nemmel kell válaszolni, hanem egy 7 pontos skála szerint, ahol az egyáltalán nem az 1-es és az egyértelműen igen a 7-es.

 

Aki próbára tenné magát, vegye nagyon komolyan a kérdéseket, mérlegeljen szíve szerint, és nyugodt, zavartalan körülmények között adja meg a választ.

 

1.    Hajlamos vagyok manipulálni másokat, hogy előrébb jussak.

2.    Jellemzően nem érzek lelkiismeret-furdalást.

3.    Azt akarom, hogy mások csodáljanak engem.

4.    Nem szoktam foglalkozni a tetteim erkölcsi oldalával.

5.    Éltem már megtévesztéssel vagy hazugsággal, hogy előrébb jussak.

6.   Általában könyörtelen vagy érzéketlen vagyok.

7.    Hízelegtem már azért, hogy előrébb jussak.

8.    Jellemző rám, hogy a hatalmat és az elismerést keresem.

9.    Általában cinikus vagyok.

10.  Hajlamos vagyok kihasználni másokat, hogy elérjem a saját céljaimat.

11.  El szoktam várni, hogy mások különleges szívességeket tegyenek nekem.

12.  Azt akarom, hogy mások odafigyeljenek rám.*

 

A teljes pontszám 12-84 közötti lehet. A machiavellizmus mértékét az 1., 5., 7., 10., a pszichopátiáét a 2., 4., 6., 9.; a nárcizmusét pedig 3., 8., 11., 12. kérdés méri.

Webster és Jonason (2013) főiskolai hallgatókkal végezte el a vizsgálatot, és validálták, vagyis hitelesítették is.

 

A főiskolások átlag 36 pontot értek el, a legtöbb teszt pontszáma 36 és 39 között mozgott. S úgy tűnt, hogy a 45 pont közeli vagy a feletti pontszámok arra utaltak, hogy a teszt kitöltője már a Sötét Triádhoz tartozik.

 

S hogy milyennek látják mások az ilyen jellemű embereket? Két osztrák pszichológus, John Rauthmann és Gerald Kolar (2010) megvizsgálta, miként ítélik meg az emberek a Sötét Triád jellemvonásait. Ők nemcsak egyetemi hallgatókat kérdeztek, hanem vegyes korosztályt, 18 és 75 év közöttieket.

 

Kiderült, a hármas tagjai közül elsőre a nárcizmus tűnt a leginkább elfogadottnak, sőt némi szimpátiát is kiváltott. A kísérletben részvevők ezt azzal indokolták, hogy míg a pszichopata és a machiavellista másoknak árt, addig a narcisztikusak inkább csak maguknak. Ráadásul vonzó tulajdonságokkal is bírnak, hiszen bájosak, lelkiismeretesek, eredményorientáltak. Más vizsgálatok mindeközben kimutatták, hogy az idő múlásával a nárcizmus fénye megkopik, s azok, akik narcisztikus emberekkel kerülnek kapcsolatba, egy idő után kerülik őket, egyre kevésbé szívesen lépnek velük kapcsolatba.

 

Azt eldönteni saját magunk nehezen tudjuk, hogy melyik csoportba tartozunk, már ha egyáltalán tartozunk valamelyikbe… Ennek oka, hogy az emberek sokkal pontosabban ítélik meg és mérik fel azon cselekedetek következményét és hatását, amelyet elszenvednek vagy amelyeknek szemtanúi. A saját cselekedeteink hatásait aonban már nem tudjuk mindig pontosan megítélni és megjósolni.

 

Azt a tudósok is elismerik, hogy a skála bár pontosan mér, az árnyalt különbségeket és tulajdonságokat nem veszi figyelembe, s arra nem figyel, hogy a teszt kitöltése közben is életbe léphetnek a Sötét Triád-tulajdonságok, mint mondjuk, hogy egy pszichopata simán hazudik.

 

 

*A fordítás nem hitelesített, tájékoztató jellegű.

 

 (Fotó: flickr.com by Vegar Samestad Hansen) 

Következő oldal 1
Betöltés...
(6)
Pozitív értékelés (5) Negatív értékelés (1)

Ez is érdekelhet: